Kunnen UFO’s aliens zijn?

UFO’s zweven weer door de media. Nu dat de Amerikaanse luchtmacht verschillende UFO-files heeft vrijgegeven, wordt er druk gespeculeerd over deze Unidentified Flying Objects. (Zie de blog van Angele van Oosterom voor achtergrond over deze video’s.) Stuk voor stuk wordt het vermoeden dat het hier gaat om aliens ontkracht. Toch blijven veel media kritiekloos schrijven dat sommige UFO’s toch echt wel aliens zouden kunnen zijn.

Ja, het is technisch gezien mogelijk dat buitenaardse wezens de wil en de technologie hebben om af en toe in het geheim de aarde te bezoeken, maar toch een enkele keer worden gesnapt door een eenvoudige camera, waarvan het beeld opvallend vaak onscherp is. Dit soort specifieke aannames maakt het echter niet waarschijnlijk dat UFO’s wezens van een andere planeet zijn. Daar komt nog een extra dilemma bovenop.

Wat is de dichtheid van intelligente beschavingen in een sterrenstelsel als de Melkweg? Dat weten we niet. Het kan variëren van één op de miljarden sterrenstelsels tot tien miljard per Melkweg. Stel dat er hooguit enkele intelligente beschavingen in onze Melkweg zijn. Dan is de kans dat zij vlakbij de aarde zijn, extreem klein. Dat maakt het nog onwaarschijnlijker dat UFO’s aliens zijn. Wat als het wemelt van de beschavingen? Dat maakt het juist wel aannemelijk dat er rond onze nabije sterren planeten zweven met intelligente wezens. Maar dan rijst de vraag waarom we deze niet overal zien. In dit scenario zijn er overal in onze Melkweg aliens met een verschillende historie waarvan een groot deel in staat is om van ster naar ster te reizen. Sommige van hen bestaan mogelijk al miljarden jaren. Het is lastig voor te stellen dat onze (radio)telescopen nog altijd geen enkel teken van hun communicatie of technologie hebben opgepikt.

Er zijn uiteraard verklaringen te bedenken waarom ons sterrenstelsel wemelt van intelligent leven die voor ons vooralsnog onzichtbaar zijn. Misschien hebben ze allemaal een pact gesloten om geen intense straling te produceren. Of misschien worden geavanceerde beschavingen vanzelf heel stil. Misschien hebben ze een alternatief voor radio-communicatie om contact te houden met hun collega’s die lichtjaren verderop leven. Maar we moeten onze eigen kennis van natuurkunde niet onderschatten. Het is niet waarschijnlijk dat we ooit nog een fundamentele natuurkundige ontdekking doen die de praktische toepassingen van het elektromagnetisme volledig gaat vervangen. Een geavanceerde beschaving zal waarschijnlijk volop communiceren met radiogolven. En mogelijk zullen ze elektromagnetische golven gebruiken als een radar-systeem. In alle redelijkheid zullen ze juist meer toepassingen vinden, in plaats van minder. Het is niet uit te sluiten dat ze andere technologie gaan gebruiken en zich daarmee onzichtbaar maken. Het is alleen een extra aanname die bovenop een lijst van aannames komt.

Het punt van dit betoog is dat aliens niet de meest voor de hand liggende verklaring zijn voor het bestaan van UFO’s. Vooral niet omdat vrijwel alle films en foto’s van UFO’s vroeg of laat door de mand vallen met een hele aardse verklaring. Voor een uitzonderlijke verklaring is uitzonderlijk sterk bewijs nodig. Iedereen die met een kritische blik naar de video’s, foto’s en verhalen van ufologen kijkt, zal concluderen dat dit bewijs eenvoudigweg ontbreekt.

Dus ja, het is technisch gezien mogelijk dat sommige UFO’s aliens zijn. Maar het is echter zo onwaarschijnlijk dat de media best mag ophouden om het publiek dit als een redelijke verklaring voor te schotelen.

In mijn laatste filmpje van Het heelal en meer probeer ik dit onderwerp op vermakelijke wijze aan de kaak te stellen. Gezien het soms religieuze geloof in aliens, zal misschien niet iedereen dit weten te waarderen.