Getuigenis Mediator

Leiden 8 april 2020

Informatie omtrent mediation door Stichting CAMRAS.

Allereerst zal ik mij kort introduceren. Mijn naam is Derk Willem Harms, geboren 2 augustus 1956 te Rijswijk (ZH) en woonachtig te Leiden. De laatste jaren van mijn werkzame leven bracht ik door als directeur van de Leidse instrumentmakers School. Mijn vooropleiding is KR (nautische techniek). Tevens beschik ik over het diploma Mediation van de Hogeschooi Utrecht. In 2005 heb ik met twee medebestuurders (1 vanuit ASTRON en een vanuit het KNMI) de stichting CAMRAS opgericht en ben tot 2009 bestuurder (penningmeester) geweest. In mei 2019 had ik contact met het bestuur van de stichting CAMRAS, bij monde van bestuurslid de heer H. Munk, omtrent een gerezen conflict met de Italiaanse kunstenares Daniela de Paulis. Het conflict zou betrekking hebben op een mede-kunstenaar, mevrouw M.N. Roijna. Aangezien ik zoals voornoemd beschik over een hbo-diploma Mediation, heb ik de stichting CAMRAS kosteloos aangeboden om als onafhankelijke mediator op te treden. Zowel stichting CAMRAS als mevrouw De Paulis hebben hiermee aanvankelijk ingestemd.

Ik heb (telefonische) gesprekken gevoerd met mevrouw De Paulis, om te onderzoeken of er voldoende steun en motivatie bestond voor een mediationpoging. In juni 2019 heb ik mevrouw De Paulis in Leiden afgesproken. Tijdens dit aangename gesprek heb ik met mevrouw De Paulis gesproken over het verloop en de inhoud van het mediationtraject. Met haar was afgesproken dat ik eerst alle stukken zou verzamelen en bestuderen en daarna nog een keer één op één met mevrouw De Paulis en met het CAMRAS-bestuur zou praten om te bezien of en op welke wijze partijen tot een oplossing zouden kunnen komen. Tijdens het laatste gesprek in Juni 2019 gaf mevrouw De Paulis te kennen dat zij juridische stappen overwoog. Ik heb haar op het hart gedrukt hier nog eens goed over na te denken en mij uiterlijk eind juli 2019 te laten weten of het mediationtraject wat haar betreft doorgang zou kunnen vinden, ofwel dat zij juridische stappen zou zetten. Hierna heb ik van de Paulis helemaal niets meer vernomen. Van het CAMRAS bestuur begreep ik in augustus 2019 dat namens mevrouw de Pauk een brief van een advocaat bij hen beland was. Hieruit kon de conclusie worden getrokken dat mevr. de Paulis uiteindelijk niet open stond voor een mediationtraject en zij—en niet het bestuur van CAMRAS-gekozen heeft een juridische Procedure.

Hoogachtend,
Harms (Dick)